Geri Dön
Meclis Kararları

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM)

1-        193- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Atariye Mahallesi 125 ada 421 parsel numaralı, 12.222,99 m² yüzölçümlü, kerpiç ahır ve samanlığı olan tarla nitelikli  yaklaşık 5.494,22 m²'lik kısmı yol ve park alanında kalan taşınmazın, 5 yıllık imar programına alınması’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

2-        194- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Fevzidede Mahallesi 180 Ada 1 Parsel ve 181 Ada 1 Parsellerin bedelli devrini’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

3-        195- No’lu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘Kadro İhdası’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-        196- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Kavaklı Mahallesi 101 ada 4 parsel numaralı taşınmazın doğusunda kalan, imar planında park olarak ayrılmış tescil harici alanda 4.00 m2 'lik alanın BUSKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere (Buskimatik alanı) hizmet süresince Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-        197- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, ‘Fevzidede Mahallesi / Orta Mahalle 1095/716/248 ada 1/7/135 parsele ilişkin  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarını’ Konu alan İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

6-        198- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Ovaazatlı Mahallesi 4171 parsel numaralı, 528,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 4*5 ebatlarında olacak alanın doğalgaz bölge regülatörü alanı olarak kullanılmak amacı ile bedelsiz tahsis edilmesi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

7-        199- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Mülkiyeti Belediyemize ait Taşköprü Mahallesi 110 Ada 18 Parsel, 117 Ada 27 Parsel, 11 Ada 9 Parsel sayılı 3 Adet Taşınmazın Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne devrini’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-        200- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Özel Ağaçlandırma Sahaları’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

9-        201- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘İlçemiz Yeşilova Mahallesi 3279 parsel, Yavelli Mahallesi 1046 parsel ve Çeltikçi Mahallesi 2262 parsel numaralı taşınmazları’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

10-      202- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Vıraca Mahallesi 50 ada 3 parsel numaralı, 603,21 m² yüzölçümlü taşınmaza ve üzerindeki yapıya karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavaklı Mahallesi 153 ada 1 parsel numaralı, 1.801,01 m² yüzölçümlü, imar planında resmi kurum alanında kalan taşınmazda, Kaymakamlık lojman binasının Belediyemiz tarafından yapılması şartı ile trampa edilmesi talebini’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

11-      203- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Lalaşahin Mahallesi 343 ada 28 parsel numaralı, arsa nitelikli, 1.970,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında park ve ibadet yeri (cami) alanında kalan taşınmazda cami alanında kalan yaklaşık 370,85 m²'lik yerden vaziyet planında belirtilen 23,25 m²'lik kısmının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ücretsiz ve süresiz kullanım izninin verilmesi talebini’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

12-      204- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘İlçemiz Şeyhmüftü mahallesi 7 ada 3 parsel sayılı  taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebini’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

13-      205- No’lu Karar:  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, ‘Ek Bütçe Yapılması’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

14-      206- No’lu Karar:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Killik Mahallesi 410 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

15-      207- No’lu Karar:  Meclis Üyeleri İsa SÖĞÜT ve Metin PEHLİVAN tarafından verilmiş olan yazılı  önerge, ‘Kardeş Şehir Gezileri’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,