Geri Dön
Meclis Kararları

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (BİRİNCİ OTURUM)

1-        182- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Fevzidede Mahallesi ve Orta Mahalle Plan Değişikliği askı itirazları’ Konulu İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

2-        183- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Ovaazatlı Mahallesi 4171 parsel numaralı, 528,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, 4*5 ebatlarında olacak alanın doğalgaz bölge regülatörü alanı olarak kullanılmak amacı ile bedelsiz tahsis edilmesi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

3-        184- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Taşköprü Mahallesi, sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmazın ‘Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne devri’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonlarına havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

4-        185- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Özel Ağaçlandırma Sahaları saha teslim tutanaklarının imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet KANAR’a yetki verilmesi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

5-        186- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘İlçemiz Yeşilova Mahallesi 3279 parsel, Yavelli Mahallesi 1046 parsel ve Çeltikçi Mahallesi 2262 parsel numaralı taşınmazların Hazineden satın alınması’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

6-        187- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Vıraca Mahallesi 50 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ve Kavaklı Mahallesi 153 ada 1 parsel numaralı parsel taşınmazların trampa edilmesi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

7-        188- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘İlçemiz Lalaşahin Mahallesi 343 ada 28 parsel numaralı, arsa nitelikli, 1.970,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında park ve ibadet yeri (cami) alanında kalan taşınmazda cami alanında kalan yaklaşık 370,85 m²'lik yerden vaziyet planında belirtilen 23,25 m²'lik kısmının kullanım izin talebi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

8-        189- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Yapı Kayıt Belgeli taşınmazların satışı’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

9-        190- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Şeyhmüftü Mahallesi 7 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmazın 5 yıllık Kamulaştırma Programına alınması’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

10-      191- No’lu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ‘Ek Bütçe Yapılması’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

11-      192- No’lu Karar: Meclis Üyeleri İsa SÖĞÜT ve Metin PEHLİVAN tarafından verilen Kardeş Şehir Gezileri Konulu Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne