Geri Dön
Meclis Kararları

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM

1-         33- No’lu Karar: Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ‘Kıbrıs Ziyareti’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

2-         34- No’lu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  ‘Şartlı Yardımlar’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

3-       35- No’lu Karar: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ‘Yönetmelik Revizyonu’ Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-         36- No’lu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘AYKOME Hizmetleri Ücret Tarifesi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-         37- No’lu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘Yönetmelik Değişikliği’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

6-         38- No’lu Karar: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘2023 Yılı Etkinlikler ve Organizasyonlar’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

7-         39- No’lu Karar: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Şartlı Nakdi Yardım’ Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-         40- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Güllüce Mahallesi 1119-2660-2662-2664-2764-2812-2814-2815-2824-2826-2925-2926 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ yapılması konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

9-         41- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 2435, 2460, 2461 parseller ve 204 ada 1 parsel için hazırlatılmış ve gündemde olduğu belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama Plan Değişikliğine Kavaklı Mahallesi 933 parselin dahil edilmesi konulu’ İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

10-       42- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 3092 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

11-       43- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 2435, 2460, 2461 parseller ve 204 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

12-       44- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Derekadı Mahallesi ve Aralık Mahallesi İçkili Yerler Bölgesi’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

13-       45- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Yalıntaş Mahallesi 1543 - 1544 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

14-       46- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Şeyhmüftü Mahallesi 456 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

15-       47- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Tatkavaklı Köprülü Kavşağı ve batısındaki muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

16-       48- No’lu Karar: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ‘Gıda Bankası Değerlendirme Kurulu Üye Seçimi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,