Geri Dön
Meclis Kararları

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (BİRİNCİ OTURUM)

1-         23- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Yalıntaş Mahallesi 1543 ve 1544 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

2-         24- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Şeyhmüftü Mahallesi 456 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

3-         25- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Dorak Mahallesi 296 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

4-         26- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Tatkavaklı Mahallesi, Tatkavaklı Köprülü Kavşağı ve Batısındaki Muhtelif Ada ve Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

5-         27- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan, 2435, 2460, 2461 Parseller ve 204 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

6-         28- No’lu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘AYKOME Hizmetleri Ücret Tarifesi’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

7-         29- No’lu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘Yönetmelik Değişikliği’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

8-         30- No’lu Karar: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘2023 Yılı Etkinlikler ve Organizasyonlar’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

9-         31- No’lu Karar: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ‘Şartlı Nakdi Yardım Hakkında’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

10-       32- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘İmar Komisyon Üye Seçimi’ Meclis Üyesi Bahadır GÜNGÖR’ün Nisan ayında yapılacak olan komisyon seçimlerine kadar görev yapmak üzere İmar Komisyon Üyesi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne,