Geri Dön
Meclis Kararları

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM)

1-         10- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  ‘Atariye Mahallesi 775 Ada 1 Parsel Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama talebi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

2-         11- No’lu Karar: Zabıta Müdürlüğü ‘fazla mesai ücretleri’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

3-         12- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘2023 Yılı İşgaliye Ücretleri’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-         13- No’lu Karar: Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ‘Kıbrıs Ziyareti’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-         14- No’lu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Sözleşmeli Personel Ücretleri’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

6-         15- No’lu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Norm Kadro Çalışması’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

7-         16- No’lu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  Yol Harcamalarına Katılım Payı’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-         17- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Meclis Üyeleri Huzur Hakları’ yapılması konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

9-         18- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Atariye Mahallesi 125 Ada 371 Parsel Gençlik Merkezi Tahsisi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

10-       19- No’lu Karar: Başkanlık Makamının ‘Moldova Cumhuriyetinde yer alan kardeş şehrimiz Gagauz Yeri Kıpçak Belediyesine park ve spor aletleri yardımında bulunulması’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

11-       20- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Güllüce Mahallesi 1119, 2660, 2662, 2664, 2764, 2812, 2814, 2815, 2824, 2826, 2925, 2926 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

12-       21- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Hamidiye Mahallesi 685 ada 36 ve 37 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

13-       22- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Meclis Denetim Komisyonu Üye Seçimi’ konulu teklif yazısının oy birliği ile kabulüne,