Geri Dön
Meclis Kararları

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (BİRİNCİ OTURUM)

1-         1- No’lu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ‘Yol Harcamalarına Katılım Payı’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

2-         2- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi’ Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek olan tatil ayı olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

3-         3- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Meclis Üyeleri Huzur Hakları’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

4-         4- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Denetim Komisyonu Emrinde Görevlendirilecek Personel’ Plan ve Bütçe havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

5-         5- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Meclis Denetim Komisyonu Üye Seçimi’ Meclis Denetim Komisyonu Üye Seçiminin bir sonraki oturumda gerçekleştirilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

6-         6- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Şeyhmüftü Mahallesi 15 Ada 22 Parsel Geri Satın Alma Talebi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

7-         7- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Atariye Mahallesi 125 Ada 371 Parsel Gençlik Merkezi Tahsisi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

8-         8- No’lu Karar: Başkanlık Makamının “Moldova Cumhuriyetinde yer alan kardeş şehrimiz Gagauz Yeri Kıpçak Belediyesine park ve spor aletleri yardımında bulunulması” konulu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

9-         9- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Hamidiye Mahallesi 685 ada 36 ve 37 parsellere ilişkin uygulama imar plan değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,