Geri Dön
Meclis Kararları

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM)

1-         102- No’lu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ‘Yönetmelik Değişikliği’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

2-         103- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Proje Tarama Ücretlerinin belirlenmesi’ Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

3-       104- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Akaryakıt İstasyonları Kira Süreleri’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-         105- No’lu Karar: İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ‘Yeşil Yürüyüş Yolları’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-         106- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, ‘Yalıntaş Mahallesi 270 Ada 9 Parselde yapılmak istenen inşaat için komşu park alanından muvafakatname alınması talebine ilişkin hazırlanan konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

6-         107- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Valiliği (Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığı) ve Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet KANAR’a yetki verilmesi talebini konu alan’ İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

7-         108- No’lu Karar: : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Atatürk Mahallesi 514 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebini konu alan’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

8-         109- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘2021 Yılı Faaliyet Raporu’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,