Geri Dön
Meclis Kararları

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (BİRİNCİ OTURUM)

1-         59- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 170 No’lu Parsel ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

2-         60- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Lalaşahin Mahallesi 312 Ada ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

3-         61- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Yalıntaş Mahallesi 309 Ada 9 Parselin güney doğusundaki park alanı ve 285 Ada 6 Parsele (Cami Alanı) ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

4-         62- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Köy Gelişim Planları’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

5-         63- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Bilirkişi Seçimi’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

6-         64- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘İmar Planı Yapılması’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

7-         65- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Taşpınar Mahallesi 392, 393 parsellerin bir kısmı ve 401 parselin tamamına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

8-         66- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 2435, 2460, 2461 parsel, 204 ada 1 parsel ve 933 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ve Plan Açıklama Raporu’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

9-         67- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlyasçılar Mahallesi 102 nolu parselde Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

10-       68- No’lu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü’nün Aksa Firması ile yapılan protokolün güncellenmesini Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

11-       69- No’lu Karar: Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ‘Düğün Salonları Tarife Gelir Cetveli Güncellenmesi’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

12-       70- No’lu Karar: Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün ‘2022 Yılı Faaliyet Raporu’ konulu teklif yazısının görüşülmesi konunun Meclis Toplantısı İkinci birleşiminde görüşülmesi hususunun kabulüne,

13-       71- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Protokol Yetkisi’ konulu teklif yazısının görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

14-       72- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üye Seçimi’ Meclis Üyesi Metin PEHLİVAN’ın 2024 Yılı Nisan Ayı Meclis Birleşimlerine kadar görev yapmak üzere Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üyesi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

15-      73- No’lu Karar:         Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘İhtisas Komisyonları Üye Seçimi’ Meclis Üyeleri; Metin PEHLİVAN, Ali Nadir ÖZCAN, Abdullah YAĞIZ, Süleyman Yasin DEDE ve Derya Deniz KANAR’ın Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne, Meclis Üyeleri; Semih TÜRKCAN, Ali Can TAŞKIN, Mahmut GÖK, Hüseyin KAHRAMAN ve Elçin DEMİROĞLU’nun İmar Komisyonu Üyesi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne, Meclis Üyeleri; Kerim AKÇA, İsmail FİDAN, Erdem ERDOĞAN, Bülent TUNCA ve Hasan BÜYÜKAKMANLAR’ın Ulaştırma Trafik Komisyonu Üyesi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne, Meclis Üyeleri; Nazmi SEYMEN, Ali Nadir ÖZCAN, Zahir FERİK, Bahadır GÜNGÖR ve Onurhan GÜLSÜN’ün Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu Üyesi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne, Meclis Üyeleri; Ayşenur EMRE, Fatma KOCAMAN, Erdem ERDOĞAN, İsa SÖĞÜT ve Bülent TUNCA Kültür ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

16-       74- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘Encümen Üye Seçimi’ Meclis Üyesi Ali Nadir ÖZCAN, Meclis Üyesi Bekir ŞAHİN ve Meclis Üyesi Abdullah YAĞIZ, 2024 Yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir. Oy birliği ile kabulüne,