Geri Dön
Meclis Kararları

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM)

1-         91- No’lu Karar: Yalıntaş Mahallesi 300 ada 5 parselin güneyine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu İmar Komisyon Raporunun geri çekilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne,

2-         92- No’lu Karar: Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, ‘Lalaşahin Mahallesinin bazı kısımlarına doğalgaz bağlanması ve yol açılması talebine ilişkin hazırlanmış olan İmar Komisyon Raporunun Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

3-       93- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 170 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ Konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

4-         94- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘İlyasçılar Mahallesi 102 nolu parselde Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konulu’ İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-         95- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 2435, 2460, 2461 parsel, 204 ada 1 parsel ve 933 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu’ İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

6-         96- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Ayaz Mahallesi Mevsimlik Tarım İşçileri Yer Tahsisi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

7-         97- No’lu Karar: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ‘Mustafakemalpaşa Otizm Derneği İle İşbirliği Protokolü’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-         98- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 1928 Parsel Numaralı Taşınmazın Tahsisi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

9-         99-129 - No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘2022 Yılı Kesin Hesabı konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,