Geri Dön
Meclis Kararları

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (BİRİNCİ OTURUM)

1-         87- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Depreme karşı önlemler için alınması gereken kararlar’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

2-         88- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘İlçemiz Züferbey Mahallesi 288 Ada 13, 14 No’lu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

3-         89- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Kavaklı Mahallesi 1928 Parsel Tahsis’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

4-        90- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ‘2022 Yılı Kesin Hesabı’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,