Geri Dön
Meclis Kararları

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM)

1-         51- No’lu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Norm Kadro Çalışması Hakkında’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

2-         52- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Epkas Projelerinin E-imzalı olarak müelliflere baskı (Kağıt Çıktı) metre maliyetinin fiyat belirlenmesi’  konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

3-       53- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Şeyhmüftü Mahallesi 15 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-         54- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Yamanlı Mahallesi Taşınmaz Tescili Talebi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-         55- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Şeyhmüftü Mahallesi 11 Ada 30 ve 91 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

6-         56- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Atariye Mahallesi 123 Ada 45, 46 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

7-         57- No’lu Karar: Meclis Üyesi Abdullah YAĞIZ tarafından verilen Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 763 ada, 1 parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu yazılı önergeye istinaden hazırlanan İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-         58- No’lu Karar: Meclis Toplantıları Huzur Hakları ve Komisyon Toplantıları Huzur Haklarının bağışlanması konulu önerge oy çokluğu ile kabulüne,