Geri Dön
Meclis Kararları

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (BİRİNCİ OTURUM) 01/03/2023

1-         49- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Şeyhmüftü Mahallesi 15 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,

2-         50- No’lu Karar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Yamanlı Mahallesi Taşınmaz Tescili Talebi’ Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabulüne,