Geri Dön
Meclis Kararları

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

1-         80- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Kumkadı Mahallesinde bulunan çocuk parkı ve park alanına isim verilmesi’ konulu Ulaştırma ve Trafik Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

2-         81- No’lu Karar: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘Araç Alımı’ Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

3-       82- No’lu Karar: İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ‘Belediye Başkanına Yetki verilmesi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-         83- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Sincansarnıç Mahallesi 299 Parsel numaralı taşınmazın Belediye adına tahsis edilmesi veya satın alınması talebini’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-         84- No’lu Karar: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ‘Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

6-         85- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Otopark Yönetmeliği’ Konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

7-         86- No’lu Karar: : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Hisaraltı Mahallesi 570 Parsel Kısmi Tahsis talebi’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-         87- No’lu Karar: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ‘İktisadi İşletmeye Faaliyet Konusu Ekleme konulu’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

9-         88- No’lu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

10-       89- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Lalaşahin Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazları’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

11-       90- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Fevzidede Mahallesi 1095 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazları’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

12-       91- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Atariye Mahallesi 125 ada 424 parselde bulunan vefa hakkının kaldırılması talebi’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,