Geri Dön
Meclis Kararları

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM)

1-        137- No’lu Karar: Lalaşahin Mahallesi 318 ada 1 parsel numaralı taşınmazın tahsisi konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

2-        138- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Hazine taşınmazlarında kısmi tahsis yapılması Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

3-       139- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Kazanpınar Mahallesi 567 Parsel Tahsis Talebi’ Konulu Plan ve Bütçe Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-        140- No’lu Karar Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘Sincansarnıç Mahallesi 299 Parsel üzerinde bulunan binanın yıkılarak mahallenin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düğün salonu yapılması talebi’ Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-        141- No’lu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Norm Kadro Çalışması’ Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

6-        142- No’lu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ‘Borçlanma talebi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

7-        143- No’lu Karar: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ‘Kabulbaba Mahallesinde Parka İsim Verilmesi konulu’ Ulaştırma ve Trafik Komisyonu Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-        144- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘İlçemiz Lalaşahin Mahallesi 1006 ada 4-5 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

9-        145- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Güllüce Mahallesi 1119, 2660, 2662, 2664, 2764, 2812, 2814, 2815, 2824, 2826, 2925, 2926 parseller İmar Planına ilişkin askı itirazları’ İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

10-     146- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, muhtelif alanlarda planlama çalışmalarının yapılması’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

11-      147- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘İlçemiz Züferbey Mahallesi 288 Ada 13, 14 No’lu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,