Geri Dön
Meclis Kararları

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM) 12/09/2022

1-        222- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Hamidiye Mahallesi 699 Ada 13 Parsel Tahsis Uzatma Talebi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

2-        223- No’lu Karar: İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, ‘Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

3-        224- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Yunusemre Kuran Kursu Arsa Hisse Takası Talebi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-        225- No’lu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü’nün, ‘Hidromek A5 Kazıcı Yükleyici Aracın Kamuya Tahsisi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

5-        226- No’lu Karar: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ‘Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esasları’ Konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

6-        227- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, ‘09.05.2022 tarih ve 163 sayılı Yalıntaş Mahallesi 243 Ada 14 Parsele Ait 1/1000 İlişkin Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Meclis Kararımızın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından İade Edilmesi’ Konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

7-        228- No’lu Karar:  Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, ‘Araç alımı; Kazıyıcı yükleyici (Bekoloder), Yükleyici (Loder), Tır (Çekici), Dorse, Binek Araç, Engelli Taşıma aracı, Kapalı Kasa Kamyonet, Damperli Kamyon, Çift ve Tek Kabin Kamyonet, Damperli Kamyonet, Otobüs, Minibüs  ve Paletli Eskavatör'ün alınması’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

8-        229- No’lu Karar:  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün, ‘Yönetmelik Değişikliği’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

9-        230-  No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Atariye Mahallesi 125 ada 394 parsel numaralı, 4.378,30 m² yüzölçümlü taşınmaz, Fevzidede Mahallesi 1100 ada 1 parsel numaralı, 154.660,23 m² yüzölçümlü ve 1102 ada 1 parsel numaralı taşınmazların Belediyemiz adına bedelsiz hizmet süresince Hazineden tahsisinin alınması talebi’ Konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

10-      231- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Fevzidede Mah. 1101 Ada 1 Parsel Bedelli Devir talebi’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

11-      232- No’lu Karar:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri Çatı Güneş Santrali yapım işleri yetkilendirmesi’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

12-      233- No’lu Karar:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, ‘Alpagut Mahallesi Taksim Sözleşmesi’ konu alan İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

13-      234- No’lu Karar:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, ‘Tatkavaklı Mahallesi Kavşağı Plan Değişikliği’ konu alan İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

14-      235- No’lu Karar:  Zabıta Müdürlüğü’nün, Hamidiye Köy Mahallesi İçkili Yerler Bölgesi’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

15-      236- No’lu Karar: İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü’nün, ‘2022 SOGEP PROJESİ Yetkili Organ Kararı’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

16-      237- No’lu Karar:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘İptal Edilen Yapı Kayıt Belgelerine Kesilen Cezalar Hakkında’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Belediye Encümenine havale edilmesi oy birliği ile kabulüne,

17-      238- No’lu Karar:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Kira Sözleşme Feshi’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,