Geri Dön
Meclis Kararları

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İKİNCİ OTURUM)

1-        282- No’lu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, ‘Büyükşehir Belediyesi Belediyeler Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine göre verilen yetkinin iptal edilmesi’ konulu İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

2-        283- No’lu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘Norm Kadro Çalışması’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

3-        284- No’lu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘Sözleşmeli Personel’ konulu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

4-        285- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Tepecik Mahallesi 140 ada 1 sayılı parsel ruhsat başvurusu’ konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,

5-        286- No’lu Karar: İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü’nün, ‘Protokol Yetkisi’

 Konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

6-        287- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Yalıntaş Mahallesi 423 Ada 1 Parsel Tahsis talebi’ Konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

7-        288- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Orta Mahalle 458 ada 1 parsel ve Atatürk Mahallesi 391 ada 33 parselde yapılmak istenilen plan değişikliğine esas kurum görüşü’ Konu alan İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

8-        289- No’lu Karar: 02/11/2022 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Meclis Üyeleri Nuray LAÇİNER, Zahir FERİK ve İsa SÖĞÜT tarafından verilen ve meclis gündemine alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan, Adaköy, Taşköprü, Kosova, Bostandere, Boğazköy, Paşalar ve Demirdere Mahallelerinin doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edilmesi talebini’ Konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne,

9-        290- No’lu Karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ‘Yapı Kayıt Belgeli taşınmazların satışı’ Konu alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne,