Geri Dön

Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

3080 Sayılı Evlenme Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve genelgelerine göre evlenme başvurularının kabul edilmesi, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı adına vekaleten evlenme akdinin gerçekleştirilmesi ve Mustafakemalpaşa Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim yapılması, Evlendirme Memurluğu'nun sorumluluğunda bulunmaktadır.

Mustafakemalpaşa Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 10:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında kabul edilmektedir.

EVLENME İŞLEMLERİNE AİT İSTENEN BELGELER

- Çifte ait nüfus cüzdanlarının asılları,

- Çiftlerin aile hekimlerine müracaat ederek evlilik için alacakları sağlık raporları,

- Evlendirme Memurluğu tarafından verilecek evlenme ehliyet belgeleri,

- Son 6 ay içinde, ön cepheden çekilmiş şekilde olan 3’er adet vesikalık fotoğraf,

- Mustafakemalpaşa Belediyesi Ağaçlandırma Fonu Vakıfbank TR48 0001 5001 5800 7290 1660 95 numaralı İBAN hesabına yatırılacak olan 135 TL’lik banka dekontunun 2 adet sureti,

- Belediye Evlendirme Birimi'ne müracaat esnasında elden ödenecek Aile Cüzdan Ücreti için yatırılacak 705,00 TL.’lik belgenin 1 adet sureti.

- Nikah tarih ve saati, başvuru sonrasında nikah memuru tarafından çiftlerin istediği tarih de göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

- Evlenecek olan çiftlerin müracaat için birlikte gelmeleri gerekmektedir.  

- Evlenmeye esas belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır.           

- Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan kadınların Aile Mahkemesi’nden iddet müddetinin kaldırılması kararı almaları zorunludur. Mahkeme kararının aslı müracaat esnasında teslim edilecektir.  

EVLENME ENGELLERİ

1.Hısımlık;

-Üst soy ve alt soy arasında, kardeşler arasında, amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında,

-Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz             

2. Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

3.Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

4.Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

5.Sağlık raporunun bulunmaması durumunda evlenemez.

DİĞER HUSUSLAR

- Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi esnasında kayıt masasından soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar .

- 16 yaşını doldurup, 17 yaşından gün alan adaylar Aile Mahkemesi’nden izin belgesi, 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan adaylar başvuru esnasında anne ve babalarının da (nüfus cüzdanlarıyla) bulunması gerekmektedir. Anne baba gelemeyecek durumda ise noterden alınmış anne baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir. 

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BELGELERİ

- Pasaport aslı

- Doğum belgesi

- Evlenme ehliyet (bekarlık) belgesi

- Türkiye’den İl Sağlık Müdürlüğü’nden sağlık raporu

- 3 adet fotoğraf

ALMANYA-HOLLANDA-AVUSTURYA-İSPANYA-İTALYA-LÜKSEMBURG-PORTEKİZ İSVİÇRE-MOLDOVA-YUNANİSTAN

Bu ülkelerin vatandaşları ülkelerinden doğum belgesi ve evlenme ehliyet belgesini 20 numaralı sözleşme gereği uluslararası çok dilli alacaklardır. (FORMÜL A/FORMÜL B)

İNGİLTERE

Bu ülkenin vatandaşları İstanbul Başkonsolosluğu veya Ankara Büyükelçiliği’nden affidavit medeni hale ilişkin yeminli beyannameyi alıp İstanbul'daki İlçe Kaymakamlığı  veya Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı’na onaylattıracaklardır.

FAS

Bu ülkenin vatandaşları İstanbul'daki Fas Başkonsolosluğu  veya Ankara Fas Büyükelçiliği’nden evlenme ehliyet belgesini alıp İstanbul'daki konsolosluğun bulunduğu İlçe Kaymakamlığı’na veya Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı’na onaylattıracaklardır.

Diğer ülke vatandaşları  ise kendi ülkelerinden evlenme ehliyet (bekarlık) belgesi ve doğum belgesini Lahey Devletler Özel Hukuku Sözleşmesi gereği apostil tasdikli alacak,Türkiye'de yeminli tercüman ile notere onaylatıp tercümesi ve aslını getireceklerdir. Belgelerde eğer apostil yoksa ise bu belgeleri kendi ülkesindeki Türk Büyükelçiliği’ne veya İstanbul'daki kendi ülke konsolosluğu ile konsolosluğun bulunduğu İlçe  Kaymakamlığı'na yada Ankara'daki kendi ülke büyükelçiliği ile Türk Dışişleri Bakanlığı'na onaylatacaklar.

 

Başvuru Yeri : Mustafakemalpaşa Belediyesi - Evlendirme Birimi

Adres             : Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası- Hamzabey Mah. Korucubaşı Sok. No:1 /1 16500 Mustafakemalpaşa/BURSA

Telefon          : 444 3 815 Dahili : 2488 - 2489