Geri Dön

Atık Pil Toplama Kampanyası

Atık Pil Toplama Kampanyası

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 ve 16 06 04 atık kodlu tanımlanan atıklardır.

Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere “Atık Pil" denir.

İlçemizde belirlenen pil toplama noktalarından toplanan atık piller ve tehlikeli atıklar, mevzuatlar doğrultusunda diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmekte ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği’ne gönderilerek (TAP)  bertarafı sağlanmaktadır