Geri Dön

Paşalar Kazısı

Konuma Git

İlçe merkezine yaklaşık 11 km uzaklıkta bulunuyor. Paşalar kazası Türkiye üzerinde Hominoid fosil yatakları 4 türle sınır oluşturur, Alt – Orta Miyosen ile tarihlendirilen (15 milyon yıl önce) Paşalar bu fosil yataklarından en eskisidir. 1965–1969 yıllarıarasında gerçekleştirilen Türkiye Neojen Linyit Araştırmaları Programı sırasında Paşalar Fosil Lokalitesiyle orman yolu açılırken ortaya çıkmıştır. Kazı Başkanlığını Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut tarafından başlatılmış olup, hala kazılar devam etmektedir.

Konuma Git