Türkçe
/ / /

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                                                                                                           DAĞITIM YERLERİNE

Yukarıda belirtilen konu hakkında alınan Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01/12/2022 gün ve 11880 sayılı kararı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Erdal ÇETİNDAĞ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Ek: 1 - 1 karar örneği (1 Sayfa)

2 - 1 sit paftası örneği (1 Sayfa)

3 - 1 geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları (1 Sayfa)

4 - 1 sit fişi örneği (1 Sayfa) 

 

                                                   

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik