Türkçe
/ / /

Fevzidede Mahallesi/Orta Mahalle 1095/716/248 ada 1/7/135 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik