Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

 

Bursa İli Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE SAATİ

1

Behram

0

1042

Arsa

608,00

103.400,00

3.102,00

14:00

2

Camandar

1000

5

Avlulu Kerpiç  Misafrhane

530,49

156.950,00

4.708,50

14:02

3

Devecikonak

0

577

Arsa

665,00

266.000,00

7.980,00

14:04

4

Hisaraltı

0

307

Tarla

1.500,00

73.500,00

2.205,00

14:06

5

Hisaraltı

0

341

Tarla

1.550,00

69.750,00

2.092,50

14:08

6

Keltaş

0

489

Tarla

3.750,00

206.250,00

6.187,50

14:10

7

Kösehoroz

119

220

Tarla

4.205,56

180.850,00

5.425,50

14:12

8

Kumkadı

120

5

Arsa

506,01

182.200,00

5.466,00

14:14

9

Kumkadı

120

6

Arsa

487,95

175.700,00

5.271,00

14:16

10

Ocaklı

121

1

Arsa

1.059,86

296.800,00

8.904,00

14:18

11

Ocaklı

121

2

Arsa

1.059,86

296.800,00

8.904,00

14:20

12

Ormankadı

128

5

Arsa

601,82

228.700,00

6.861,00

14:22

13

Ormankadı

128

6

Arsa

601,82

228.700,00

6.861,00

14:24

14

Ormankadı

128

7

Arsa

601,82

228.700,00

6.861,00

14:26

15

Ormankadı

128

8

Arsa

597,59

227.100,00

6.813,00

14:28

16

Ormankadı

131

1

Arsa

579,72

220.300,00

6.609,00

14:30

17

Ormankadı

131

2

Arsa

573,00

217.750,00

6.532,50

14:32

18

Ormankadı

131

3

Arsa

573,06

217.800,00

6.534,00

14:34

19

Ormankadı

131

4

Arsa

584,07

221.950,00

6.658,50

14:36

20

Ormankadı

131

5

Arsa

597,71

227.150,00

6.814,50

14:38

21

Ormankadı

131

6

Arsa

626,42

238.100,00

7.143,00

14:40

22

Ormankadı

131

7

Arsa

601,59

228.650,00

6.859,50

14:42

23

Ormankadı

131

8

Arsa

603,60

229.400,00

6.882,00

14:44

24

Ormankadı

131

9

Arsa

628,17

238.750,00

7.162,50

14:46

25

Ormankadı

131

10

Arsa

591,99

225.000,00

6.750,00

14:48

26

Ormankadı

0

2252

Arsa

3.287,00

749.450,00

22.483,50

14:50

27

Yamanlı

103

11

Arsa

614,38

208.900,00

6.267,00

14:52

28

Yamanlı

103

12

Arsa

629,67

214.100,00

6.423,00

14:54

29

Yamanlı

113

1

Arsa

603,62

205.250,00

6.157,50

14:56

30

Yamanlı

113

6

Arsa

618,87

210.450,00

6.313,50

14:58

31

Yenikızılelma

0

66

Arsa

640,00

128.000,00

3.840,00

15:00

32

Yenikızılelma

0

25

Arsa

328,00

65.600,00

1.968,00

15:02

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

2-Bu husustaki ihale, tabloda belirtilen taşınmazların satışı 29/06/2022 Çarşamba günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümenince yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00TL (Beşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

5-İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 29/06/2022 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

   Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

         A) İstekli gerçek kişi ise;                     

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. İkametgâh Belgesi,
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
 7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
 8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

                       

         B) İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
 7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

 

7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

8- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik