Türkçe
/ / /

2022 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

              MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi Olağan Meclis Toplantısı 05/05/2022 Perşembe günü saat 15:0O'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21 .maddesi gereğince Belediye Meclis üyelerine ve ilgililere ilanen duyurulur.

                              GÜNDEM MADDELERİ

       1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "Taşpınar Mahallesi 111 Ada 10 Parsel” Konulu teklif yazısının görüşülmesi

       2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "Yalıntaş Mahallesi 300 Ada, 5 Parsele İlişkin

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Konulu teklif yazısının görüşülmesi

       3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "Yalıntaş Mahallesi 243 Ada, 14 Parsele Ait 1/1000

İlişkin Ölçekli Uygulama İmar Planı” Konulu teklif yazısının görüşülmesi

       4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ''Doğanalan Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Konulu teklif yazısının görüşülmesi

       5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "Kentsel Dönüşüm Alanı İptal Kararı” konulu teklif yazısının görüşülmesi

       6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün "İlave Yapı İzin Talebi” konulu teklif yazısının görüşülmesi

       7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün "Geçit Hakkının Kaldırılması” konulu teklif yazısının görüşülmesi

       8. Kültür İşleri Müdürlüğü'nün "Etkinlikler ve Organizasyonlar” konulu teklif yazısının görüşülmesi

       9. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün "Belediye Hizmet Tarifesi” konulu teklif yazısının görüşülmesi.

      10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün "Müdürlük İptal İhdas Hakkında” konulu teklif yazısının görüşülmesi

      11. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "2021 Yılı Kesin Hesabı” konulu teklif yazısının görüşülmesi

      12. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Boşalan Encümen Üyeliği için yeni seçim yapılması” konulu teklif yazısının görüşülmesi

      

                                                                                                                                                                         Mehmet KANAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik