Türkçe
/ / /

T.C MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adres ve şartları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecektir.

2- İhale 21 Kasım 2023 Salı günü saat 14:00’dan itibaren tabloda belirtilen saatlerde, Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 Gençlik ve Spor Merkezi adresindeki Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00TL (İkiyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4- Tabloda belirtilen taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

İlgili Dosya Aşağıdadır..

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik