Türkçe
/ / /

ORTA MAHALLE 716 ADA 4 PARSELDE BULUNAN 1 ADET METRUK BETONARME PREFABRİK BİNANIN YIKIMI İHALESİ

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

MİKTARI (M2)

TAHMİN EDİLEN BEDEL         (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE SAATİ

1

ORTA

716

4

Metruk Betonarme Prefabrik

1200M2       (+,-%10)

75.000,00 TL

11.250,00TL

14:00

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen metruk betonarme prefabrik bina 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile yıkım yapılacaktır

2-Bu husustaki ihale, tabloda belirtilen metruk betonarme prefabrik bina 30/05/2023 Salı günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümenince yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL (İki yüz elli lira) karşılığında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

   4-Yukarıda belirtilen metruk betonarme prefabrik bina ait % 15 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

5-İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne en geç 30/05/2023 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

   Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan şirket ve şahıslar da aşağıdaki şartlar aranır.

         A) ŞİRKETLER              

 

            1- İmza Sirküleri (noter tasdikli)

2- Vekil ise vekaletname

3- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4- Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz

5- Şartname alındı makbuzu

6-Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu yoktur Belgesi

7-Ticaret Sicil Gazetesi

         B) ŞAHISLAR

 

1- İmza Beyannamesi (noter tasdikli)

2- Vekil ise vekaletname

3-Nüfus Cüzdan Sureti ( T.C. Kimlik Numaralı)

4- İkametgah Senedi

5- Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz

6- Şartname alındı makbuzu

7- Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu yoktur Belgesi

8- Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

9- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber yıkım bedelini peşin yatıracaktır.

 

10- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik