Türkçe
/ / /

TEPECİK MAHALLESİ MUHTELİF ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik