Türkçe
/ / /

Şeyhmüftü Mahallesi 15 Ada 1 No'lu Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik