Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 19 EKİM 2021 TARİHLİ GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF USULÜ SATIŞ İHALESİ

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

 

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

TAHMİN EDİLEN BEDEL         (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE SAATİ

1

DALLICA

108

46

ARSA

926,62

115.830,00

3.475,00

14:00

2

KAYABAŞI

0

652

BAHÇE

411,55

117.300,00

3.519,00

14:02

3

KAYABAŞI

0

651

BAHÇE

306,00

82.620,00

2.479,00

14:04

4

KAYABAŞI

0

650

BAHÇE

306,00

82.620,00

2.479,00

14:06

5

KAYABAŞI

0

649

BAHÇE

307,95

83.150,00

2.495,00

14:08

6

KAYABAŞI

0

648

BAHÇE

409,05

116.580,00

3.498,00

14:10

7

KELTAŞ

0

574

TARLA

1.410,21

180.510,00

5.416,00

14:12

8

KELTAŞ

0

489

TARLA

3.750,00

168.750,00

5.063,00

14:14

9

KELTAŞ

0

143

TARLA

1.950,00

48.750,00

1.463,00

14:16

10

YAMANLI

103

2

ARSA

616,01

80.100,00

2.403,00

14:18

11

YAMANLI

103

3

ARSA

619,83

80.580,00

2.418,00

14:20

12

YAMANLI

103

4

ARSA

615,58

80.030,00

2.401,00

14:22

13

YAMANLI

103

5

ARSA

626,23

81.410,00

2.443,00

14:24

14

ZÜFERBEY

652

4

ARSA

327,74

150.105,00

4.504,00

14:26

15

ZÜFERBEY

652

11

ARSA

337,14

128.115,00

3.844,00

14:28

16

ZÜFERBEY

652

12

ARSA

333,47

126.720,00

3.802,00

14:30

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

2-Bu husustaki ihale, tabloda belirtilen taşınmazların satışı 19/10/2021 Salı günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet                  Binasında Belediye Encümenince yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL (İkiyüzellilira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

5-İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 19/10/2021 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

   Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

            A) İstekli gerçek kişi ise;                     

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. İkametgâh Belgesi,
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
 8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

                             

            B) İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

 

7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

8- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik