Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 2 MART 2021 TARİHLİ AÇIK TEKLİF USULÜ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki linkte niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

02.03.2021 TARİHLİ AÇIK TEKLİF USÜLÜ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2.Tabloda belirtilen taşınmazların satışı 02/03/2021 Salı günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

3.İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL (İkiyüzellilira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun  6. maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4.Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

5.İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 01/03/2021 saat 16:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

             A) İstekli gerçek kişi ise;                       

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. İkametgâh Belgesi,
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
 8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belgesi                    

             B) İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

8- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik