Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 22 OCAK 2021 TARİHLİ ATM ALANLARI PAZARLIK USULÜ KİRALAMA İHALESİ

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adres ve şartları belirtilen ATM alanları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Ve 50. Maddesine göre ihale ile kiraya verilecektir

22.01.2021 TARİHLİ ATM ALANLARI KİRALAMA İHALE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2-  İhale 22 Ocak 2021 Cuma günü saat 14:30’dan itibaren tabloda belirtilen saatlerde ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.          

3- İhaleye iştirak edecek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna kayıtlı bankalar ihale şartnamesini 250,00TL (İkiyüzellilira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4- Tabloda belirtilen taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacak ya da banka teminat mektubu verilecektir.

5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan bankalarda aşağıdaki şartlar aranır.           

  1. İhaleye İştirak dilekçesi,
  2. Şirkete ait kanuni adresini belirten adres beyanı,
  3. Mustafakemalpaşa Belediyesine ait Borcu Yoktur Belgesi,
  4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz ya da banka teminat mektubu,
  5. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
  6. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,
  7. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
  8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
  9. Taşınmazı kiralama ihalesinden önce gördüm ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,

6- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

NOT: İsteklilerin 22 Ocak 2021 Cuma günü saat 12:00'a kadar, Geçici Teminatı (banka teminat mektubu verilebilir) yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik