Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 19 HAZİRAN 2020 TARİHLİ GAYRİMENKUL PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

 

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI

(m2)

NİTELİĞİ

TAHMİN EDİLEN BEDEL         (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 
 

1

DURUMTAY

117

2

2979,00m²

Tarla

56.601,00

1.700,00

04.06.20

14:30

 

2

DURUMTAY

113

17

1217,00m²

Tarla

23.123,00

695,00

04.06.20

14:32

 

3

DURUMTAY

126

16

4544,00m²

Tarla

86.336,00

2.591,00

04.06.20

14:34

 

4

MELİK

0

253

4000,00m²

Tarla

52.000,00

1.560,00

04.06.20

14:36

 

5

YAMANLI

0

635

812,00m²

Tarla

16.240,00

488,00

04.06.20

14:38

 

6

YAMANLI

0

636

750,00m²

Tarla

15.000,00

450,00

04.06.20

14:40

 

7

YAMANLI

0

637

750,00m²

Tarla

15.000,00

450,00

04.06.20

14:42

 

8

YAMANLI

0

638

875,00m²

Tarla

17.500,00

525,00

04.06.20

14:44

 

9

LALAŞAHİN

351

192

429,00m²

Arsa

77.220,00

2.317,00

05.06.20

14:46

 

10

KURŞUNLU

0

125

829,00m²

Bahçeli Ahşap Ev

39.792,00

1.195,00

05.06.20

14:48

 

11

SELİMİYE

915

5

1261,53m²

Arsa

801.071,55

24.035,00

05.06.20

14:50

 

12

TEPECİK

0

2901

64050,00m²

Tarla

2.562.000,00

76.860,00

05.06.20

14:52

 

13

KAVAKLI

0

2741

530,24m²

Arsa

140.513,60

4.216,00

05.06.20

14:54

 

14

KAVAKLI

237

3

537,90m²

Arsa

416.872,50

12.507,00

05.06.20

14:56

 

 

19 Haziran 2020 Tarihli Pazarlık Usulü Satışa Çıkarılacak Gayrimenkul Listesi

 

1-3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satış işi  KDV den muaftır.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. ve 50. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ihale ile satılacaktır.

3-Bu husustaki ihale, tabloda belirtilen taşınmazların satışı 19/06/2020 Cuma günü saat 14:30’dan itibaren Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL (İkiyüzellilira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.    

5-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

6-İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 19/06/2020 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

   Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

             A) İstekli gerçek kişi ise;                       

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. İkametgâh Belgesi,
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
 8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

                               

             B) İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

 

8- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

 

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik